Vedr. Andelshaver

Hvad koster det at blive andelshaver

Det afhænger af dine behov. Du kan indskyde fra 1.000,00 kr. og opefter.

Hvilke rettigheder har jeg som andelshaver

Andelshavere har ret til at anmode om indeståelser efter reglerne herfor. Læs mere om reglerne her.

Hvorfor er det attraktivt for mig at være andelshaver

Du kan i de fleste tilfælde reducere dit likviditetstræk med op til 90% i den periode, hvor du skal betale din leverandør, til du får pengene af din kunde

Kan andre se, hvem der er andelshavere

Nej, andelshaverfortegnelsen er kun tilgængelig for andelshaverne og offentlige myndigheder efter den til enhver tid gældende lovgivning

Kan jeg få min andelskapital tilbage, hvis jeg ikke længere har brug for at være andelshaver

Ja, du kan få din aktuelle andelskapital tilbage, hvis du ikke længere ønsker at være andelshaver. I vedtægterne fremgår det hvordan.

Kan jeg se, hvem de andre andelshavere er

Ja, det kan du. Af vedtægterne fremgår det, andelshaverfortegnelsen er tilgængelig for andelshaverne. Andelshaverfortegnelsen må ikke på nogen måde offentliggøres.

Må jeg reklamere med, jeg er andelshaver på min hjemmeside eller andre steder

Ja, det må du meget gerne.

Vedr. Indeståelse

Har jeg altid et krav på, at få indeståelse på 5 gange min indskudte andelskapital

Nej, desværre. Indeståelser bevilges af ANDELSGARANT A.M.B.A. på kommercielle vilkår. Det betyder, der ikke må være forhøjet risiko for, du ikke betaler din leverandør.

Hvad er det maksimale beløb, jeg kan få indeståelser for

Andelshaveren kan maksimalt få indeståelse for 5 gange andelshaverens andelskapital.

Hvad koster en indeståelse

Når du skal have en indeståelse, skal du indbetale 10 % af det beløb, der skal indestås for. Plus et gebyr på 680 kr. Når indeståelsen ikke længere er aktiv, får du 90 % af de indbetalte 10% tilbage. Samlet set betyder det, at en indeståelse koster 1% af indeståelsesbeløbet plus et gebyr på 680 kr. Hertil kommer moms på alle beløb.

Hvad nu hvis jeg har brug for indeståelse for mere end 5 gange min indskudte andelskapital

Så skal du indbetale mere andelskapital.

Hvad skal der til for, jeg kan anmode om en indeståelsesgaranti

Først og fremmest skal du være andelshaver. Dernæst skal du have indbetalt andelskapital

Vedr. Leverandører

Hvad skal jeg sige til min leverandør
Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min leverandør

Hvis ikke du betaler din leverandør, gøres indeståelsen gældende. For at leverandøren kan få udbetalt det garanterede beløb, skal alle inddrivelsesmidler være udtømte. I praksis betyder det, at din virksomhed er taget under konkursbehandling.

Kan min leverandør få en bekræftelse på, jeg er andelshaver inden, jeg indgår købsaftalen

Ja, hvis du oplyser dit andelsnummer til leverandøren, kan han få en bekræftelse ved at rette en forespørgsel via kontaktformularen. Bemærk at der alene gives en bekræftelse på, om du er andelshaver eller ej.

Generelt

Får jeg del i overskuddet i ANDELSGARANT A.M.B.A.

Som andelshaver får du del i overskuddet forholdsmæssigt efter, hvor meget du har haft indeståelser for. Den enkelte andelshavers andel udbetales, når generalforsamlingen har godkendt regnskabet.

Hvad er andelskapital

Andelskapital er den kapital andelshaveren stiller til rådighed for ANDELSGARANT A.M.B.A. Andelskapital stilles til rådighed i multipla af 1.000 DKK. Ingen andelshaver kan stille mere end 2% af den samlede andelskapital til rådighed.

Hvad er min maksimale risiko

Din maksimale risiko er det beløb, du til enhver tid har indbetalt til ANDELSGARANT A.M.B.A., uanset om indbetalingen er sket som deponering eller andelskapital.

Hvor mange andele findes der

Der er ikke et fast antal andele.

Hvordan er jeg sikker på, at en andelshaver ikke hiver alle os andre med i faldet

Ingen andelshaver kan udgøre mere end 2 % af den samlede maksimale indeståelse. Du kan se det aktuelle tal ved at klikke her

Hvordan kan jeg træde ud

Udtrædelse er reguleret i vedtægternes §§ 6 og 13, som du kan læse her.

Kan jeg miste min indbetalte andelskapital

Ja, det kan lade sig gøre at miste sin andelskapital – men det er faktisk ret svært. Klik her hvis du vil se nogle eksempler på, hvor galt det skal gå, før du mister den.