Her kan du læse om, hvordan ANDELSGARANT A.M.B.A. virker:

 • ANDELSGARANT A.M.B.A. indestår for din betaling overfor din leverandør mod, at du får bedre betalingsbetingelser.
 • For at indeståelsen har værdi for din leverandør, skal alle andelshavere indbetale andelskapital.
 • Andelshaveren kan løbende have indeståelser for op til 5 gange den indbetalte andelskapital, eksempelvis 5 x 5.000 DKK = 25.000 DKK, 5 x 20.000 DKK = 100.000 DKK, 5 x 40.000 DKK = 200.000 DKK etc.
 • Når du skal have en indeståelse, skal du deponere et beløb svarende til godt 10 % af ordrebeløbet. Læs nærmere nedenfor om hvordan beløbet beregnes.
 • Når du har betalt din leverandør og indeståelsen er udløbet, får du 90% af det deponerede beløb tilbage.
 • Resten hensættes til imødegåelse af tab. Er tabene mindre end det hensatte udbetales restbeløbet til andelshaverne.
 • Samlet set har indeståelsen på denne måde kostet dig 1% af ordrebeløbet plus et gebyr på 680,00 DKK. Når årsregnskabet er godkendt kan det vise sig at blive mindre
 • Hvis du udnytter din adgang til at få indeståelser fuldt ud, nedsætter du dit likviditetsbehov med 70%, i den periode indeståelsen løber.

Flowbeskrivelse

Her kan du se, hvad der foregår og i hvilken rækkefølge:

flow

 1. Ordreafgivelse
  Andelshaveren afgiver en ordre til leverandøren og aftaler, at der skal være en indeståelse for betaling fra ANDELSGARANT A.M.B.A.
 2. Indeståelsesanmodning
  Andelshaveren udfylder bestillingsformularen på hjemmesiden. Det beregnede deponeringsbeløb indsættes på ANDELSGARANT A.M.B.A.’s konto i Nykredit Bank. Deponeringsbeløbet beregnes på følgende måde:
  – Først 10% af ordrebeløbet/fakturabeløbet inklusiv moms for de første 3 måneder indeståelsen skal løbe.
  – Herefter 2% af ordrebeløbet inklusiv moms per påbegyndt efterfølgende måned. En indeståelse kan maksimalt løbe i 5 måneder.
  – Plus et gebyr på 680 kr. excl. moms til administrationsomkostninger.
 3. Afgivelse af indeståelse
  ANDELSGARANT A.M.B.A. kontrollerer:
  – at indeståelsen kan holdes inden for andelshaverens maksimum.
  – at der er sket indbetaling af det rigtige deponeringsbeløb.
  – at den anmodede løbetid er under 5 måneder.
  – at alle nødvendige oplysninger for at kunne afgive indeståelsen, er til stede.
  Herefter udarbejdes indeståelsen og den sendes via e-mail til leverandøren samt i kopi til andelshaveren.
 4. Levering af den aftalte ydelse til andelshaveren
 5. Andelshaverens levering til kunden
 6. Kundens betaling til andelshaveren
 7. Andelshaverens betaling til leverandøren
 8. Efter indeståelsens udløb kommer følgende tilbage:
  —90% af den indbetalte deponering
 9. —Efter generalforsamlingens godkendelse af regnskabet
  Overskud tilbagebetales til andelshaverne forholdsmæssigt efter andelshaverens andel af omsætningen. Læs mere herom i vedtægterne

 

Her kan du se et eksempel på en indeståelse.

—