Her kan du læse om, hvordan ANDELSGARANT A.M.B.A. virker:

 • ANDELSGARANT A.M.B.A. stiller en Tryg Garanti for din betaling overfor din leverandør, imod at du får bedre betalingsbetingelser samt kredit og finansierings muligheder.
 • For at Tryg garantien har værdi, skal alle andelshavere indbetale andelskapital.
 • Andelshaveren kan løbende have garantier max. 5 gange op den indbetalte andelskapital, eksempelvis 5 x 5.000 kr, = 25.000 kr, 5 x 20.000 kr. = 100.000 kr, 5 x 40.000 kr, = 200.000 kr.
 • Når du skal have en Tryg garanti, på eksempelvis kr. 50.000 i 2 måneder skal du indbetale 1% af garanti beløbet til konsolidering = kr. 500,00 den 1% tilskrives din andelskapital
 • Den 1% hensættes til imødegåelse af tab. Er tabene mindre end det hensatte udbetales restbeløbet efter regnskabsafslutning.
 • Samlet set har Tryg garantien på kr. 50.000 i 2 måneder kostet 1% til konsolidering kr. 500,00 plus garanti omkostning på kr. 1.889,00
 • Når årsregnskabet er godkendt kan det vise sig at blive mindre

Flowbeskrivelse

Her kan du se, hvad der foregår og i hvilken rækkefølge:

flow

Ordreafgivelse
Andelshaveren afgiver en ordre til leverandøren og aftaler, at der skal være en garanti for betaling fra ANDELSGARANT A.M.B.A.

 1. Garanti anmodningAndelshaveren udfylder bestillingsformularen på hjemmesiden. Det beregnede konsolideringsbeløb 1% indsættes på ANDELSGARANT A.M.B.A.’s konto i Nykredit BankPlus gebyr / omkostninger, afhængig af garantiens størrelse
  1. En garanti kan maksimalt løbe i 5 måneder.
   Afgivelse af garanti
   ANDELSGARANT A.M.B.A. kontrollerer:
   – at garantien kan holdes inden for andelshaverens maksimum.
   – at der er sket indbetaling af det beregnede konsolideringsbeløb på 1%
   – at den anmodede løbetid er max. 5 måneder.
   – at alle nødvendige oplysninger for at kunne afgive garantien, er til stede.
   Herefter udarbejdes garantien, og den sendes via e-mail til leverandøren samt i kopi til andelshaveren.
  2. Levering af den aftalte ydelse til andelshaveren
  3. Andelshaverens levering til kunden
  4. Kundens betaling til andelshaveren
  5. Andelshaverens betaling til leverandøren
  6. —Efter generalforsamlingens godkendelse af regnskabet
   Overskud tilbagebetales til andelshaverne forholdsmæssigt efter andelshaverens andel af omsætningen.

  Læs mere herom i vedtægterne

 

Her kan du se et eksempel på en indeståelse.

—