I ANDELSGRANT A.M.B.A. kombinerer vi finansieringsmodellen med nogle af grundelementerne fra andelsbevægelsen og den danske realkreditmodel.

ANDELSGARANT A.M.B.A. er gennemarbejdet og færdigudviklet ned til mindste detalje – og den første af sin slags i Danmark: Løsningen repræsenterer en nytænkende form for likviditetssikring til mange typer virksomheder. Den er andelsbaseret, billig, hurtig og effektiv.

Løsningen bliver varmt anbefalet som vækstskabende initiativ af flere af landets førende virksomheder, organisationer og foreninger.

ANDELSGARANT A.M.B.A.  er din virksomheds vej til:

  • bedre betalingsbetingelser hos leverandører
  • større likviditet – billigt, effektivt og nemt
  • lavere omkostninger til finansiering
  • øget økonomisk råderum
  • bedre udviklings- og vækstmuligheder

ANDELSGARANT A.M.B.A. arbejder for at støtte og sikre bedre økonomi for små og mellemstore virksomheder.

Det gør vi ved hjælp af et andelsselskab, der bygger på andelstanken om gensidig sikring og bedre vilkår ved fælles indsats. Andelsselskabet har begrænset ansvar, og der er loft over din risiko.

Lad os som andelshavere sætte gang i samfundet ved i fællesskab at skabe muligheder for optimal vækst i den enkelte virksomhed.

Lad os benytte os af den solidaritet, der har vist sit værd gennem generationer – i stedet for at stå alene.

Læs mere om, hvordan du bliver andelshaver